Skip to content

Консултиране и терапия

Публикуваните направления са само ориентир за Вас, с какво мога да бъда полезна, и да направите избор, кое ще е най-доброто спрямо Вашите  лични и професионални  интереси, области на развитие и желание за постижения.

Деца и тийнейджъри

Помощ за родители  – Наръчник  ЗА РОДИТЕЛИ 

 • професия на бъдещето – родител.
 • Лоши детски навици
 • Златни правила за добри родители.
 • Защо бебетата обожават вашите вещи
 • Дисциплината – стратегия и тактика
 • Овладяване на детския безпорядък.
 • Как да помогнем на детето да овладее болката
 • Умеете ли да играете с детето
 • Седем проблемни ситуации как да запазим мира.
 • Лягане на време
 • Най-добрите и най-лошите изказвания пред детето
 • Как растат децата
 • Малките манипулатори.
 • Храни за ядене с ръце,
 • Ценни правила за игра
 • По детски тревожни
 • Позитивна критика
 • Възпитание с приказки
 • Има ли любим родител
 • Децата и хуморът
 • Възпитание в доброта
 • Как да насърчаваме въображението на децата
 • Детска завист
 • Разглезени деца
 • Три годишните са по-лесни за дисциплина
 • Грешките които и умните майки допускат
 • Всичко за заекването
 • Злоядото дете
 • Страховете на децата
 • Във водата без страх

Помощ при ТИЙНЕЙДЖЪРИ  :

 • Адаптиране и приобщаване в социална среда –  училище, университет и други  работни екипи
 • Занижена самооценка , ниско самочувствие, комплекси, трудности на  личностно ниво.
 • владеене на емоционална лабилност  – гняв, агресия, лъжа , безпокойство, страм , притеснение .
 • Научаване за справяне със стресова среда
 • Преодоляване на  страх, мания, депресия, тревожност
 • Преодоляване на зависимост към компютри, наргиле, тонизиращи напитки,  игри и пр.
 • Проблеми в комуникация и общуването,
 • Преодоляване на кризи  в семейството – конфликтни ситуации,  загуба на близък, развод, нов партньор на родителя,  поява на ново дете.
 • Подходи за мотивация,  самостоятелност, целеполагане, концентрация,, учене , запомняне и възпроизвеждане на информация.  
 • Преборване състояния на неудовлетвореност, дезадатпация, нервно изтощение.
 • Презентационни умения изразяване вкл и пред публика.
 • Дефицити  при  възпитание , негативни  навици и привички, липса на  умения в различни сфери на живота на младата личност  – анализиране  и адаптиране на подходящи подходи,с цел подобряване начина на живот и реализация .
 • Кариерна ориентация
 • Извършване на цялостна личностна  психодиагностика на психическото и емоционалното състояние на детето и подрастващия, изготвяне на становища за ТЕЛК, СЪДЕБНИ ИНСТАНЦИИ

Брачно и семейно

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ СЛЕДНИТЕ ПРОБЛЕМИ  ПРИ ПАРТНЬОРИТЕ :

– кризи в семейните отношения – деца, родители, роднини и пр.

– Криза в отношенията на ранен етап от връзката между партньорите,

– Синдрома  на 7-та година във връзката .

– предбрачно консултиране

– страховете той /тя подходящ ли е за семейство с мен

–  кризи с компромисите – необходими ли са те.

– липса на   пълноценна комуникация – доверие, съпричастност и подкрепа

– наличие на агресивност, психически и физически тормоз, ревност, съмнения, съперничество, еманципация и пр.

– последствия от изневяра, лъжа, обида .

– постравматични последствия от развод, раздяла

–  намеса на родители или трети човек във връзката

– Сексуални проблеми в двойката

 – особености на жената при бременност и майчинство, ролята на мъжа, партньора

– хомосексуални и бисексуални отношения при партньорите

Бизнес организационно консултиране

 • ПОДХОДИ ПРИ ПОДОБРЯВАНЕ НА  ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕСА И ОРГАНИЗАЦИЯТА
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ   чер УСПЕХЪТ, БАЗИРАН НА ОПИТА
(Ефективен мениджмънт и целеустремено лидерство)

Работата на мениджъра е многообразна и зависеща от конкретните условия. Заемащите тази позиция, в течение на времето, натрупват собствен успешен опит.

 • Как мениджърът да бъде успешен и съзнателен лидер с това, което може, знае и разполага?
 • Как да създаде опорна мрежа от ключови понятия и разбиране за основните процеси и ресурси, които са в ръцете му?

С отговорите на тези и други въпроси в всеки мениджър би могъл да подреди и обогати своя опит, да изведе и осъзнае истински успешните модели в работата си, както и да генерира нови, като по този начин спести “социално време” от прилагане на системата “опит-грешка” и “случайно” достигане до истински подходящите решения.

 • Мениджмънт – поглед отгоре.
  Лидерство – процес и отношение.
 • Управление на комуникацията и конфликтите.
 • Управление на работата в екип.
 • Стратегически мениджмънт.
  Управление на промяната.
 • Управление на изпълнението,
  мотивацията и успеха на хората.

Етика на мениджъра.  Управление на собственото развитие.

Комуникация и бизнес комуникация

Този курс разглежда взаимоотношенията между хората като процес на създаване на ценности. Предмет на обучението са умения за постигане на ефективност от всеки желан контакт, за осъзнаване на процеса на общуване и участниците в него, както и специални технологии за избягване и решаване на конфликтни ситуации.

Разглеждат се видовете общуване, приликите и разликите между тях, както и начините на ефективна комуникация в различни бизнес или неформални среди.

Наред с изграждане на т.нар. социална интелигентност, курсът цели създаване на правилно разбиране за бизнес организацията, изграждане на умения за бизнес комуникация, усвояване на техники за управление на отношението, усъвършенстване на основните бизнес умения.

Теми: 

 • Типични проблеми в комуникацията.
 • Видове общуване. Бариерите в общуването.
 • Лостове за управление на процеса на комуникация.
 • Рискът в общуването.
 • Асертивност и проактивност.
 • Принципи на печелившото взаимодействие.
 • Комуникация и бизнес комуникация.

Общуването в и извън бизнеса: принципи и управление.

Управление на развитието на екипа

„Силата на един екип
не е прост сбор от силата на неговите участници,
а произведение.“

Едва ли има някой, който не желае хората, които ръководи, да работят в екип. Ползата от работата в екип е доказана многократно и се счита за общоприета истина.

 • Но ако екипността е фактор за по-добра ефективност и постижения в работата на всеки съекипник, можем ли като мениджъри да осигурим и неговото лично удовлетворение и така да създадем онази неповторима атмосфера, която неизменно съществува в един добър екип?
 • Само популярните тиймбилдинги ли са средство за изграждане и развиване на екип или целогодишно може да се поддържа този процес и как?

В този курс ще се разгледа успешният опит и разработки на специалисти, които са си задавали тези въпроси. Ще се усвоят подходящи инструменти, които, в ръцете на добър ръководител, могат да създадат и подкрепят желаното ниво на екипност. Ще се премине през всички необходими аспекти на работата в екип, но през погледа на ръководителя, който, изграждайки правилно разбиране, би могъл да ги подкрепя и насърчава в хората си.

Теми: 

 • Силата на екипа. Принципи на работа в екип.
 • Необходими умения за работа в екип.
 • Опорни точки при воденето
  към проактивен и продуктивен екип.
 • Общуването в екипа.
 • Доверието в екипа.
 • Етапи в развитието на екипа.
 • Диагностика – характеристики
  на етапите в развитието на екипа.

Навикът успешна продажба
(NLP в продажбите)

Известната по цял свят система за невро-лингвистично програмиране (NLP) намира своето приложение в различни посоки, а продажбите са област, където техниките на тази система имат особен успех.

Курсът предлага теоретични знания и практически умения за управление на продажбите. Запознава с основни понятия и средства в областта на НЛП и дава възможност за изграждане на успешна система за продажби и подобряване на комуникативните умения на участниците в междуличностен план, както и на изграждане на мощна програма за самомотивация, базирана на личностния профил на участниците.

 • Въведение в НЛП.
 • Заблуди в традиционните системи за продажба. .
 • Котви и бутони и работа с тях.

Лингвистични инструменти за убеждаване  и латерално мислене.

Основи на преговарянето

Консултацията разглежда преговарянето в основните му етапи – подготовка, избор на стратегия и тактика и провеждане чрез използване на специфични техники. Сесиите протичат под формата на лекции, дискусии и ролеви игри. Предвижда се решаване на казус „Комплексна подготовка и провеждане на преговори за продажба“. 

 

 • Подготовка за провеждане на преговорите
 • Стратегия на преговори
 • Тактики за водене на преговори
 • Техники при преговаряне

 

КОРПОРАТИВНО РАЗВИТИЕ

Как вашата фирма да работи по-ефективно, за да постигнете поставените цели? По какъв начин можете да мотивирате работещите в нея служители, така че крайният резултат да надмине собствените ви очаквания?

Ефективността в една организация е плод на общи усилия, затова е необходимо изграждане на екип. Как хора с различни индивидуални качества, предпочитания и цели да бъдат част от един ефективен екип? Кои са техниките за създаване на лоялност и принадлежност към целите и мисията на една организация?