Психодиагностика

ЛИЧНОСТНА ПСИХОДИАГНОСТИКА ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ,

 ПРИ ЛИЧЕН ИНТЕРЕС,

ЗА СОЦИАЛНИ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

ТЕЛК

Нейното използване е преди всичко по посока на следните направления:

  • Прогнозиране на социалното поведение на хората. подрастващите, тяхната професионална ориентация;
  • Усъвършенстване на обучението и възпитанието
  • Консултативна и психотерапевтична помощ.