Онлайн Консултиране

 Днес животът е забързан и времето не достига. В тези условия, дистресът става все по-осезаем, а напрежението, което той генерира – като че ли все по-трудно преодолимо. В тази обстановка интернет комуникациите предоставят нови възможности за провеждане на психологическа помощ чрез консултиране и терапия.

Психотерапията онлайн носи всички белези на стандартната терапия. Различава се от нея по това, че при провеждането й онлайн се акцентира основно върху начините, по които човек осъзнава наличната информация, с която разполага, и по това, че се провежда с помощта на компютър и интернет.

При провеждане на консултиране онлайн, клиентът получава възможност да получи отговор на въпросите, които го вълнуват, без да напуска обичайната си среда и без да нарушава обичайният си ритъм. Това гарантира онова спокойствие и онази сигурност, които са необходими при споделянето на теми, по които се предполага, че чувствителността е завишена. При това при провеждането на среща, онлайн клиентът може да запази анонимността си, ако желае. Това също е част от усещането за защитеност и сигурност, което обикновено съпътства разкриването на болезнени и понякога дори смущаващи факти.  

Какво е терапия онлайн

    Основната цел при провеждането на психотерапия онлайн е да осигури на клиента по-добро усещане за собствената му реалност, да намали психичния му дискомфорт и/или дисбаланс и да осигури основа за развитие на психичното му благоденствие. В името на тази цел да се стреми да реши следните задачи:

  1. ДА ОГРАНИЧИ КОЛИЧЕСТВОТО НА ВЪЗПРИЕМАН ОТ КЛИЕНТА СТРЕС
  2. ДА ОСВОБОДИ КЛИЕНТА ОТ ВРЕМЕННИТЕ ЕМОЦИОНАЛНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ РАЗСТРОЙСТВА
  3. ДА СЪДЕЙСТВА НА КЛИЕНТА ДА ОТКРИЕ ПРИЧИНИТЕ ЗА ХРОНИЧНИТЕ СИ ЕМОЦИОНАЛНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ
  4. ДА ПОМОГНЕ НА КЛИЕНТА ДА РЕШИ ВАЖНИТЕ ЗА НЕГО ЕМОЦИОНАЛНИ И/ИЛИ ЗДРАВНИ ЗАТРУДНЕНИЯ
  5. ДА УВЕЛИЧИ ПСИХИЧНАТА СТАБИЛНОСТ НА КЛИЕНТА
  6. ДА ПОДПОМОГНЕ КЛИЕНТА ДА НАМЕРИ СВОЯ НАЧИН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ И УДОВЛЕТВОРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ С ОКОЛНИТЕ

          За изпълнението на тези задачи психотерапевтът осигурява на клиента:

ВНИМАТЕЛНО ИЗСЛУШВАНЕ

РАЗБИРАНЕ НА НАСТОЯЩОТО МУ СЪСТОЯНИЕ 

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ МОМЕНТИ В РАЗБИРАНЕТО ЗА СОБСТВЕНОТО МУ РАЗВИТИЕ . ОБРАТНА ТЕРАПЕВТИЧНА ВРЪЗКА .

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА НОВИ ПСИХИЧНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ АЛТЕРНАТИВИ

За кого е удачно провеждането на терапия онлайн

        Едно безспорно предимство при провеждането на терапия онлайн е, че тя е удобен и удачен начин за провеждане на терапевтична онлайн сесия по всяко време, в което човек почувства нужда от разговор,  по конкретен и актуален за него въпрос, касаещ емоционален или здравен аспект на неговия живот.

Какви резултати може да очаквате

        Резултатите при провеждането на терапия онлайн са бързи, при положение, че клиентът действително търси решение на свой проблем и не се притеснява да го дискутира. Измененията настъпват право пропорционално на откровеността и откритостта на клиента. И тук, както и при директната терапия, укриването на информация може да доведе или до неуспех в терапевтичния процес, или до необходимост от неговото по-продължително протичане. Ако това се случи, значи процесът е опорочен и превърнат в заместител на хроничния проблем, който би следвало да (се) реши.

    В резултат се увеличава увереността на индивида в собствените му сили и се стимулира креативността му. Оттук се открива един допълнителен източник на удовлетворение за индивида и се оптимизира самооценката му.

    Това, от своя страна, води до настъпването на положителни изменения както в личния, така и професионалния живот на клиента и той може да открие забравени у себе си качества и способности за по-нататъшно развитие. 

Възможни начини – по  телефон, месинджър,  вайбър, след предварително записан  час.