За мен

Казвям се Лили Барутчиева – магистър психолог, сертифициран психотерапевт и НЛП-практик. Достигнала и изпълнила със съдържание своите 41 години. В продължение на много години  обогатявам инструментариума си чрез психологически школи, с методи, техники и умения. Най-близки до възгледите и убежденията ми, а и доказали практическата си ефективност са техниките на когнитивно-поведенческата терапия, краткосрочната позитивна терапия, логотерапия, НЛП–практик, както и актуални направления за подобряване  бизнес-организационни  резултати.

 От края на 2007 г, стартирах самостоятелна практика за психологическо консултиране и психотерапия „КЕХ-ЛИБАР”. Стремежът ми бе продиктуван, от вече крайната необходимост, за въвеждането и популяризирането на психологическата помощ и психотерапия в обществото ни. Предоставяйки квалифицирана професионална  възможност на хората,  поели грижата за психичното си здраве в свои ръце и осъзнали нуждата си от подкрепа, това да се случи ефективно.

Обхвата на дейноста ми се простира от работа с най – малките, минавайки през проблемите на тийнейджърите,  грижите и трудностите в семействата – полето на семейното консултиране, партньорски и междуличностни взаимоотношения. С подходяща индивидуална работа се преодоляват  травми и неблагополучия в живота, психични разстройства, страхове, тревожност, паника, стрес , натрапливости, хранителни проблеми и много други.   Стигайки  до личностната мотивация и развиване на потенциала на човек,  преоткриване и разгръщане неговите ресурси за развитие и благополучие.


 Образование :

– Магистър психолог  – Великотърновски универскитет „Св. Св.Кирил и Методий“ , филиал  Пловдив -2002 г.-2005г.

– Клинична психология – Нов български университет  -2005-2007г.

–  с клинична практика ВМА МБАЛ Пловдив – клиничен психолог- 2007- 2009г.

– НЛП школа – СИНТОН- Русия,2006г .Проведен в България. 

– НЛП Институт България. 2012г.

Когнитивно-поведенческа терапия гр. София 2010г. – 1000 часа личен опит, супервизия , Сертификат Българска Асоциация по когнитивно-поведенческата психотерапия.

Логотерапия и кратскосрочна позитивна терапия гр.Солун – 2011г- и 2012г.,

Квалификации :

Сертифициран НЛП практик

Когнитивно – поведенчески терапевт .  Индивидуално и групово консултиране в т. ч брачен консултант в Когнитивно–поведенческа терапия.

Сертифициран Логотерапевт

 Сертифициран НЛП –терапевт .