За клиента

Бих искала да Ви насърча и уверя, че с ПСИХОЛОГИЧЕСКО КОНСУЛТИРАНЕ И ТЕРАПИЯ се отговаря на потребностите на хора, нуждаещи се от професионална помощ. Те са предназначени за хора, изпитващи определени психически и емоционални състояния, като тревожност, страх, депресия, паника,  и много още.  

Как едни потиснати емоции от детството могат да се изразят с физическа болка в последствие в живота – усещания  изразени под формата на психосоматични симптоми. Разрешават се създадени трудности в ежедневието, като проблеми в работата и училището, кризи в личния живот и неуредици в семейството, психологически дисконфорт, стрес и прегаряне, при  липса на мотивация, увереност и самоуважение, трудности при вземане на решение и поставяне на цели, при подържане на пълноценни междуличностни отношения в екип , и много още.

– С психотерапевтичната работата  спомагам  още и за корекция на стари и овладяване на нови форми на поведение, като контрол над емоциите, владеене и управление на личните ви психични ресурси,  които да водят до успех и благополучие. Посредством тях Вие  разгръщате потенциала си с допълнителни качества и умения, които да удовлетворяват личността Ви, и изпълвят с жизенена сила деня. Публикуваните направления са само ориентир за Вас. С какво мога да бъда полезна, за да направите избор, кое ще е най-доброто спрямо Вашите  лични и професионални  интереси, области на развитие и желание за постижения.

Конфиденциалността и лоялното отношение към всеки клиент е абсолютно гарантирана.

”Някой ми го показа и го открих  сам”  – думи на Лу Луелч

Това мото ме вдъхновява всеки път, когато искам да предствавя дейността си. Посланието звучи провокативно, но е с дълобок смисъл и съдържание. Ще Ви покажа , колко много възможности можете да откриете сами. А в случай на нужда да знаете към кого да се обърнете за подкрепа, в мое лице.

 Професионалната ми практика, като психолог и психотерапевт е вече 13 години. А личният ми интерес към психологията от 15 годишна. Удоволствието да се потопиш в дълбините на психологията е неописуемо.

Еднин от подходите, които прилагам в работат си е  логотерапията,  която е много  ефективна, но слабо популярна . Важно име в тази терапия е Виктор Франкъл (1905 – 1997) –  австрийски психиатър, психолог и философ, основоположник на логотерапията или Лекуването Чрез Откриване На Смисъл в живота  и Екзистенциалната Анализа. Негови са думите „Щастието не може да се преследва, то трябва да се  последва. Човек трябва да има причина да е щастлив.”

Техники за логотерапия

Целта на речевата терапия е да помогне на клиента да даде смисъл на живота си. За това, терапевтът трябва да използва следните техники.

1. Сократически диалогСократовите диалози се състоят в оспорване на интерпретациите на различни събития на клиента (т.е. тяхната система от убеждения) чрез въпроси, основани на логиката. Сократовият диалог беше възприети от когнитивно ориентирани психотерапевти.

2. Отразяване- Някои хора заемат прекомерно внимание към своите  цели или проблеми, което предизвиква безпокойство и пречи на живота; Франк нарече първия случай „хипертенция“, а вторият – „хиперрефлексия“. Техниката на отклонение се състои в пренасочване на това внимание по адекватен и функционален начин.

3. Конфронтация е основна техника на психотерапията като цяло. За това става дума да накара клиента да види несъответствия и неадекватността на определени поведения и нагласи, така че да можете да ги осъзнавате и модифицирате.

4. Парадоксално намерение –техника за предизвикване на клиента да засили симптомите си в нови контексти вариантинасърчаване, че симптомът губи своята функционалност. С други думи, целта е клиентът умишлено да провокира това, от което се страхува, така че да се генерира логично противоречие, често хумористично.

Понастоящем парадоксалното намерение се счита за ефективна техника за справяне с различни проблеми. Тя работи, защото, когато човекът желае събитие, което обикновено предизвиква безпокойство или други негативни емоции, подобни последствия не се появяват.

Съществената разлика между логотерапията и другите психотерапевтични направления е, че логотерапията е ориентирана към бъдещето, за разлика от обичайната психотерапия, която обяснява симптомите, разкривайки историята на тяхното възникване. С  Логотерапията  се работи върху подхода,  как един човек би могъл да реорганизира живота си така, че да изпълни  бъдещето си със съдържание.

С този подход , не се  “предписва” смисъл. Целта е  да се опише процесът на намирането на смисъл, и как вследствие на това се достига до чувството за себеосъществяване. 

 Логотерапията предлага специална техника за лечението на  неврози, в днешно време известни повече като тревожни разстройства.

 Една от тези техники се нарича “парадоксално намерение” и представлява приканването на човека  да се опита да извърши или да си пожелае да се случи точно онова, от което се страхува най-много.  Ефектът от този подход  се крие в обезвреждането на страха на очакването, който поддържа много от механизмите, причиняващи невротични състояния като тревожност, страх, паника,  състояние.

Когнитивно-поведенческата терапия е следващия особено ефективен подход и любима моя сила. Тя се основава на концепцията, че нашите  мисли, чувства, физически усещания и действия са взаимосвързани, и че отрицателните мисли и чувства може да ни вкарат в капана на един порочен кръг.  С тях  може да се решават  проблеми  и преодоляват некомфортни състояния , чрез промяна в начина, по който се държим и мислим. Тя често се използва за преодоляване на тревожност, депресия, паника и ОКР  постравматично стресово разстройство  и много други ..

  • фобии
  • хранителни разстройства,  като анорексия и  булимия и др.
  • проблеми със съня, проблеми, свързани със злоупотреба с алкохол и др.
  • синдром на хроничната умора.
  • нервен стомах

Тези методи, помагат  как да се  променят  негативните мисли и действия, за да се чувствате по-добре за по-дълъг период от време.Тя  се занимава с текущите проблеми, вместо да се фокусира върху въпроси от миналото ви. Когато се ползват  когнитивно -поведенческите подпходи, се цели  раздробяване на проблемите  и  на отделни части като се разбиват в пет основни области:

  • Ситуации
  • Мисли
  • Емоции
  • Физически чувства
  • Действия

Тези пет области са взаимосвързани и  се засягат една от друга. Например нашите  мисли в определена ситуация често могат да повлияят на начина, по който се чувстваме емоционално и физически, както и какъв отговор ще дадем  на случващото се.

 Целта  е да ни научи да управлявате своето ежедневие. Това спомага да се  коригира начина на мислене, следователно и действия. С тази техника, се научаваме , да управляваме  вашите проблемни състояния,  и се контролира отрицателното им въздействие върху живота ви.

НЕВРОЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ –

Третото  универсално средство с което може да си помагаме в живота е НЛП –

За да моделира, НЛП изучава как използваме нашия личен опит; как мислим за нашите ценности  и вярвания и как създаваме емоционалното си състояние; как конструираме вътрешния си свят на базата на нашия опит и му придаваме значение.

 Няма събитие, което има смисъл само по себе си, ние му придаваме смисъла , а различните хора могат да предават на едно и също събитие различни значения. Така че НЛП изучава опита отвътре индивидуално.

Така ще разполагаме с техники, с които може да променяме  мислите си за минали събития в живота. След като променим начина си на мислене, може да програмирате и светлото си бъдеще.

НЛП  е и ръководство за лесно постигане на конкретни и желани резултати, показва как да поемете контрол над ума си, и по този начин да имате контрол над живота си.


Н –  неврология – умът ни как мисли
Л – лингвистика   – как използваме езика и как той ни влияе
П – програмиране – как подреждаме действията си за постигане на целите и желанията си.